Ennustamisen taito (ja taide)

Yksi tavallisimmista controllerin tehtävistä on erilaisten ennusteiden luominen, joista kassavirtaennuste on konkreettisin ja helppotajuisin. Varsinkin kasvuvaiheessa olevilla yrityksillä ennustamisen tarve koskee usein nimenomaan kassavirtaa. Kassavirtaennusteen avulla kapeikot maksuvalmiudessa voidaan nähdä ennalta, ja niihin voidaan varautua.

Muita syitä kassavirtaennusteen tarpeelle voivat olla esimerkiksi muutokset kannattavuudessa tai toimintaympäristössä. Ennusteita voidaan tehdä joko lyhyelle tai pitkälle aikavälille.

Lyhyen aikavälin ennusteet

Olen tehnyt asiakkailleni lukumääräisesti eniten lyhyen aikavälin kassavirtaennusteita, joissa tarkastellaan lähiviikkojen kassan kestävyyttä.

Pohjatiedot tällaisiin muutaman viikon ennusteisiin tulevat ensisijaisesti osto- ja myyntireskontrasta. Tämän lisäksi tarvitaan tietoa muun muassa asiakkaiden maksukäyttäytymisestä, toimittajien laskutuskäytännöistä, yhtiön juoksevista hankinnoista ja matkakuluista.

Lyhyen aikavälin kassavirtaennusteen avulla voidaan varmistaa, että kassan muutoksiin reagoidaan ja varaudutaan ajoissa. Kaasun tai jarrun painaminen oikeaan aikaan voi merkitä kapeikoiden välttämistä niihin juuttumisen sijaan.

Lyhyen aikavälin kassavirtaennustamisen olennainen osa on toteutumien valvonta, jonka avulla ennustetta tarkennetaan ja korjataan. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mitä lyhyempi aikaväli ennusteella, sitä tiuhempaa seurantaa tarvitaan. Lyhyen aikavälin ennustaminen on onneksi suhteellisen tarkkaa.

Pidemmän aikavälin ennusteet

Pidemmän aikavälin kassavirtojen ennustaminen poikkeaa yllä kuvatusta siten, että vuoropuhelu myynnin kanssa on keskeisen tärkeä. Kulujen ennustaminen on yleensä yksinkertaisempaa koska niistä löytyy historiatietoa (esimerkiksi palkat ja verot maksetaan tietyssä muuttumattomassa aikataulussa), kun taas tulojen aikataulun ja määrän ennustamisessa liikutaan usein vähemmän varmalla pohjalla. Yrityksen myynnistä vastaavilla henkilöillä on yleensä paras käsitys tulevista kaupoista.

Ennustamisen sudenkuopat

Pitkän aikavälin ennusteita tehdessä paras on hyvän pahin vihollinen. Kuuden kuukauden päähän ennustettujen myyntitulojen desimaalien hierominen ei ole tarkoituksenmukaista, vaan pääasia on että ennusteesta saadaan riittävän tarkat tiedot päätöksien tekemiseen.

“Garbage in, garbage out” pätee myös tässä. Jos ennusteiden pohjatiedot ja oletukset ovat puutteellisia tai vääriä, ei ennusteella ole paljoa arvoa. Siksi on erityisen tärkeää, että kaikki ennusteisiin kerätty tieto analysoidaan ja vahvistetaan.

Jos tarvitset sparrausta tai apua ennusteiden tekemisessä, soita 041 522 2802 tai jätä yhteystietosi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top