Burn rate ja kassan riittävyys

Eräässä startup-yhtiössä tuotin jokaiseen hallituksen kokoukseen perusraporttien lisäksi burn rate -laskelman, jonka perusteella hallitus teki päätöksiä lisärahoituksen mitoituksesta ja ajoituksesta.

Burn rate -laskelman avulla arvioidaan, mihin saakka yhtiö voi toimia nykyisillä kassavaroillaan. Burn rate ilmaistaan euroina ja se kuvaa kuinka paljon yhtiön toimintaan kuluu rahaa tietyllä aikavälillä. Burn rate -laskelmia tarvitaan useasti yrityksissä, joiden kassavirta on negatiivinen.

Burn raten laskeminen yksinkertaisimmillaan toimii seuraavasti: Yrityksellä on vuosineljänneksen alussa 150 000 euroa tilillä ja saman neljänneksen lopussa 75 000 euroa tilillä. Tästä laskemme että yhtiön toimintaan kuluu keskimäärin 25 000 euroa kuussa ja että rahat loppuvat kassasta viimeistään kolmen kuukauden kuluttua.

Yllä mainitussa esimerkissä ei ole otettu huomioon mitään tulevia kertaluonteisia tai tavallisuudesta poikkeavia tulo- tai kulueriä. Tarkempaan käsitykseen kassan riittävyydestä on syytä ottaa huomioon tiedossa olevat muutokset toiminnassa, koska muuten on olemassa riski kassan kuivumisesta ennenaikaisesti.

Kun kassan riittävyys on tiedossa, voidaan arvioida lisärahoituksen ja mahdollisten muiden toimenpiteiden tarvetta ja ajoitusta. Lisärahoituksen lisäksi kassaa voidaan vahvistaa useilla tavoilla. Itsestään selviä toimenpiteitä ovat tuottojen kasvattaminen (toki usein helpommin sanottu kuin tehty) ja kulujen karsiminen (joka myöskään ei aina ole niin helppoa). Niiden lisäksi on viisasta tarkastella eri toimintojen kannattavuutta ja pyrkiä luopumaan kassaa rasittavista riippakivistä. Osto- että myyntilaskujen maksuaikojen parantaminen on myös tehokas keino saada kassaan lisää pelivaraa.

Jos tarvitset sparrausta tai apua burn rate -laskelmien tekemisessä, soita 041 522 2802 tai jätä yhteystietosi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top