Burn rate ja kassan riittävyys

Eräässä startup-yhtiössä tuotin jokaiseen hallituksen kokoukseen perusraporttien lisäksi burn rate -laskelman, jonka perusteella hallitus teki päätöksiä lisärahoituksen mitoituksesta ja ajoituksesta. Burn rate -laskelman avulla arvioidaan, mihin saakka yhtiö voi toimia nykyisillä kassavaroillaan. Burn rate ilmaistaan euroina ja se kuvaa kuinka paljon yhtiön toimintaan kuluu rahaa tietyllä aikavälillä. Burn rate -laskelmia tarvitaan useasti yrityksissä, joiden kassavirta …

Burn rate ja kassan riittävyys Read More »

Ennustamisen taito (ja taide)

Yksi tavallisimmista controllerin tehtävistä on erilaisten ennusteiden luominen, joista kassavirtaennuste on konkreettisin ja helppotajuisin. Varsinkin kasvuvaiheessa olevilla yrityksillä ennustamisen tarve koskee usein nimenomaan kassavirtaa. Kassavirtaennusteen avulla kapeikot maksuvalmiudessa voidaan nähdä ennalta, ja niihin voidaan varautua. Muita syitä kassavirtaennusteen tarpeelle voivat olla esimerkiksi muutokset kannattavuudessa tai toimintaympäristössä. Ennusteita voidaan tehdä joko lyhyelle tai pitkälle aikavälille. Lyhyen …

Ennustamisen taito (ja taide) Read More »

Scroll to Top